Privacy

Privacy

Definities

-     Aangesloten Bioscopen: de bioscopen waar u het Product kunt verzilveren door middel van het inleveren van de Voucher. De bioscopen die aangemerkt worden als aangesloten bioscopen staan vermeld op www.cinemacadeau.be.

-       Cadeaukaart: een bioscoopcadeaukaart van CinemaCadeau.

-       Product: de Cadeaukaart en Voucher tezamen.

-       Voucher: de voucher waarin de Cadeaukaart is omgezet door de Consument en welke voucher als toegangsbewijs kan worden gebruikt bij een Aangesloten Bioscoop.

Privacy beleid

CinemaCadeau hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via deze website, telefoon of op andere wijze worden vrijwillig verkregen. Als u een Cadeaukaart omzet in een Voucher, worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Op deze privacy pagina wordt precies uitgelegd welke gegevens in dat geval worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van CinemaCadeau.

CinemaCadeau draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven.

Gebruik en registratie gegevens

CinemaCadeau registreert alleen uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor het toezenden van uw Voucher en om u te informeren over producten en diensten van CinemaCadeau. CinemaCadeau registreert verder het door u opgegeven Cadeaukaartnummer voor het controleren van de geldigheid. Dit wordt enkel gebruikt ter controle van de code.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Uw gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden zonder uw toestemming, tenzij CinemaCadeau daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en CinemaCadeau.

Wijzigen gegevens en afmelding

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf wilt afmelden voor de communicatie vanuit CinemaCadeau kunt u een e-mail sturen aan vragen@cinemacadeau.be.

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen per e-mail dan kunt u zich te allen tijde afmelden op de wijze aangegeven in de betreffende e-mail.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy statement of over ander privacy zaken, dan kunt u een e-mail sturen naar vragen@cinemacadeau.be.

CinemaCadeau en andere websites

Deze website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. CinemaCadeau kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt, indien aanwezig.

Eenzijdig wijzigen privacy beleid

CinemaCadeau houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 08-09-2014.

Klik hier voor een print versie van de privacy statement.