Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van de website www.cinemacadeau.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.cinemacadeau.nl. Door van deze website gebruik te maken, accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die CinemaCadeau en de houder van deze website aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Hoewel CinemaCadeau en de houder van deze website er alles aan doen de informatie op onze website zo up-to-date en compleet mogelijk te houden, aanvaarden CinemaCadeau en de houder van deze website geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door de verstrekte informatie op deze website alsook wijzen zij uitdrukkelijk de aansprakelijkheid van de hand voor het (ongestoord) gebruik van deze website.

Andere websites

CinemaCadeau en de houder van deze website hebben geen invloed op de content van doorgelinkte websites. CinemaCadeau en de houder van deze website aanvaarden hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Copyright

CinemaCadeau en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle informatie op deze website. Niets van deze website of van andere uitgaven of publicaties van CinemaCadeau mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van CinemaCadeau. 

Wijzigingen

De informatie op deze website kan te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen door CinemaCadeau worden verwijderd of gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website, waaronder op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.